Международен конкурс "Имаш само това, което си дал"

Публикувана от
Маргарита Друмева
Маргарита Друмевапреди 2 месеца
Международен конкурс "Имаш само това, което си дал"
Творческа къща ЩЪРКЕЛИТЕ и Галерия ПАСТЕЛКО

обявяват

МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

за авторска приказка на тема:

ИМАШ САМО ТОВА, КОЕТО СИ ДАЛ

РЕГЛАМЕНТ

Посвещаваме този конкурс на добротворството и способността ни да споделяме с любов и щедрост нашите духовни, емоционални, интелектуални и материални притежания. Много често поставяме акцент върху скъпите вещи, с които сме обградени, но не те са истинското ни богатство, нито могат да определят същността ни. Колкото повече даваме, толкова повече ставаме богати, защото споделената доброта и съпричастност се умножават безпределно, създавайки силна и подкрепяща общност. По-богат е онзи, който дава, а не този, който иска всичко само за себе си.

Във виртуалната галерия за детско и младежко творчество ПАСТЕЛКО можете да видите как добротворството е представено в картини от малките художници на България. Задачата на участниците в конкурса е да изберат картина от галерия ПАСТЕЛКО, по която да напишат приказка и да облекат посланието на рисунката в думи.

Когато изпращате своите авторски текстове, трябва да посочите коя картина ви е вдъхновила да напишете своите фантазии.

В конкурса могат да участват всички деца и младежи до 10 до 18-годишна възраст от всички страни по света.Творбата трябва да бъде изпратена на родния език на автора, придружена с превод на английски език.

Творбите трябва да са оригинални и е недопустимо участието им в други конкурси.

Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

Първа група: от 10 до 14 години

Втора група: от 15 до 18 години

Материалите да се изпращат в електронен вид, на e-mail: pastelko.storks@gmail.com.

Комплектът материали за участие трябва да съдържа:

Файл с авторската творба. След нея трябва да са посочени името и авторът на избраната рисунка, както и линк от сайта на ПАСТЕЛКО където тя е публикувана. Избраната рисунка може да е публикувана в секцията Галерия, секцията Новини, или да е от колекциите на школите или децата. Файлове се приемат само в .doc и .docx формат.

Апликационна форма (попълнена на компютър, в .doc/.docx формат;

Декларация от родител;

Няколко снимки на всеки участник (до 5 бр.) с отлично качество и резолюция не по-малка от 1000 рх по късата страна.

Не се допускат изписани на ръка Апликационни форми, както и снимки с лошо качество, които не отговарят на условията – те няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.

Творбите ще бъдат оценявани от 8-членно жури. Наградените творби ще бъдат публикувани в сайта на Галерия ПАСТЕЛКО - https://pastelko.storks.biz/ и ще получат материални награди.

Краен срок: 15 юни 2024 г.

Класирането на наградените в конкурса ще бъде оповестено на 15 юли 2024 г.в новинарската страница на Галерия ПАСТЕЛКО.Някои от наградените творби ще бъдат представени от авторите си по време на литературно четене в Кафе-книжарница ЖИРАФ в София през м. септември 2024 г.

Може да изтеглите празните бланки от тук:

Апликационна форма;

01 Апликационна форма - на български език

APPLICATION FORM - ЕN

Декларация за съгласие на родителите – да се разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно в pdf. или jpg. формат;

02 Декларация за съгласие

Declaration

Регламент

03 Регламент

Regulations

За контакт и повече информация:

Маргарита Друмева,

E-mail: pastelko.storks@gmail.com

https://pastelko.storks.biz/

Тел.: 0877 85 77 33

Успех!

Маргарита Друмева

Автор: Маргарита Друмева

Маргарита Друмева е ръководител на Творческа къща ЩЪРКЕЛИТЕ и Детското онлайн издание ЩЪРКЕЛ за детско творчество в цялото му многообразие. Свързана еднакво с театъра, музиката, поезията, журналистиката. Най-голямото ѝ призвание е работата с деца.

Пастелко е сайт на Творческа къща ЩЪРКЕЛИТЕ