Международен конкурс НОВИТЕ ПРИКАЗНИ ГЕРОИ

Публикувана от
Маргарита Друмева
Маргарита Друмевапреди година
Международен конкурс НОВИТЕ ПРИКАЗНИ ГЕРОИ

Галерия „Пастелко“ и сп. „Щъркел“

обявяват

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС

за нова авторска приказка и илюстрация на тема:

НОВИТЕ ПРИКАЗНИ ГЕРОИ

Първо издание

РЕГЛАМЕНТ

В конкурса могат да участват всички деца и младежи до 18-годишна възраст от всички страни по света и от Българските училища в чужбина.Творбата трябва да бъде изпратена на български и английски език. Преводите на авторските приказки ще послужат за последващо издаване на двуезична електронна книга с най-добрите творби.

В конкурса могат да участват творби, специално написани за конкурса „Новите приказни герои“. Творбите, които са били изпратени и номинирани в други конкурси, ще бъдат дисквалифицирани.

Темата на конкурса е „Новите приказни герои“ – приказки за герои, несъществуващи в творчеството на други писатели.

Авторът на приказката може да бъде автор и на илюстрациите към текста, но за предпочитане е да има един автор на текст и един илюстратор – тази форма ще бъде толерирана в конкурса. Може да има и групови авторски приказки и няколко илюстратори.

Относно литературния стил и техники за илюстриране – няма ограничения. Всеки е свободен да пише и рисува както пожелае, включително илюстрациите са бъдат във формата на мултимедии и анимации. Допускат се и по-големи по обем творби, които могат да участват с отделна глава или откъс. Възможно е творбите да бъдат в начален етап на писане и илюстриране.

Конкурсните творби ще бъдат оценявани на 2 етапа. Първият етап – широка селекция на творбите и илюстрациите. Тези творби, които попаднат в първата селекция, ще бъдат публикувани в Галерия ПАСТЕЛКО. Втората селекция ще бъде измежду публикуваните творби. Те ще бъдат наградени на специална церемония в края на м. април в гр. София.

Конкурсът се провежда в три възрастови групи:

Първа група: от 5 до 9 години

Втора група: от 10 до 14 години

Трета група: от 15 до 18 години

Материалите да се изпращат в електронен вид, рисунките – като снимки с отлично качество и висока резолюция, минимум 2000 рх по късата страна. Снимки с лошо качество няма да бъдат публикувани. Високата резолюция на снимките се изисква заради последващото им публикуване в книга с наградените творби и с оглед публични изложби, придружени с детски литературни четения.

Творбите на участниците ще бъдат оценявани от петчленно жури.

Краен срок: 3 април 2023 г.

Всеки участник трябва да попълни и изпрати следните материали:

ИЗТЕГЛИ АПЛИКАЦИОННАТА ФОРМА

Апликационна форма (word);

Декларация за съгласие на родителите (pdf.) – да се разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно на посочения мейл адрес;

ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ - РОДИТЕЛИ

Творбата на участника (в word – за текстовете, и в jpg. или png. формат – за илюстрациите);

ИЗТЕГЛИ РЕГЛАМЕНТ

5 любими снимки на участника, необходими за представянето му в (jpg. или png.) Снимките трябва да са представителни, а не случайно снимани на улицата, в басейна и пр. Те трябва да бъдат израз на интересите на участника или да подчертават неговите постижения, както и да притежават художествени качества.

Творбите се изпращат на е-mail: pastelko.storks@gmail.com.

Особено внимание отделяме за коректното попълване на документите. Апликационна форма, попълнена в друг от посочения формат или на ръка, няма да бъде разглеждана и участникът ще бъде дисквалифициран. Точно се попълва пощенският адрес, имената на родител или ръководител, както и формата за контакти.

Творбата трябва да бъде изпратена в word формат. Не се допуска да е написана на ръка или в pdf формат.

Преводите на английски език не бива да бъдат преведени с гугъл преводач – такава творба ще се дисквалифицира.

За контакт и повече информация:

Маргарита Друмева,

E-mail: pastelko.storks@gmail.com.

Тел.: 0877 85 77 33

Успех!

Маргарита Друмева

Автор: Маргарита Друмева

Маргарита Друмева е ръководител на Творческа къща ЩЪРКЕЛИТЕ и Детското онлайн издание ЩЪРКЕЛ за детско творчество в цялото му многообразие. Свързана еднакво с театъра, музиката, поезията, журналистиката. Най-голямото ѝ призвание е работата с деца.

Пастелко е сайт на Творческа къща ЩЪРКЕЛИТЕ